Котел на дрва АЛФА ПЛАМ
Код Тип
696 ALFA PLAM 20L
544 ALFA PLAM 20D
Котел на дрва АЛФА ПЛАМ 27
Код Тип
900 ALFA PLAM 27 L
901 ALFA PLAM 27 D
Котел на дрва АЛФА ПЛАМ
Код Тип
545 ALFA PALM CENTRAL 23
Камин на дрва АЛФА ПЛАМ RUSTIK
Код Тип
735 АЛФА ПЛАМ камин 14