СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛИ
Код Величина кутија/пакување
0 3 bar  
Tempreature and pressure relief valve
Код Величина кутија/пакување
309 Sizes 1/2" x Ø15 mm, 3/4" x Ø 15mm, and 3/4" x Ø 22 mm  
3810 1/2"  
3811 3/4"  
Temperature safety relief valve
Код Величина кутија/пакување
543 3/4"  
511 3/4"  
СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛИ
Код Величина кутија/пакување
3812 Термовентил за котел 3/4" Komb.  
СИГУРНОСНИ ВЕНТИЛИ
Код Величина кутија/пакување
719 Вентил и промаја