Мини вентил
Код Тип
698 1/2-GK RED
Радијаторски навијак аголен женски навој
Код Тип
4202 1/2
Радијаорски вентил аголен
Код Тип
4200 1/2
Радијаторски навијак аголен со спојка за al-pex
Код Тип
4910 1/2
Радијаторски вентил аголен со спојка за al-pex
Код Тип
4203 SP.16X2 ALPEX-GK
Радијаторски вентил прав
Код Тип
4201 1/2-GK