ART. 0356-02.000 Радијаторски навијак прав женски навој
Код Величина количина/кутија
1560 1/2" 1/20
ART. 2225-02.000 Аксиален термостатски вентил со женски приклучок
Код Величина количина/кутија
1550 1/2"M x 1/2"F 1/20
ART. 0550-50.000 Бајпас Х-вентил прав со конекција 3/4х18 еуроконо за панели радиатори
Код Величина количина/кутија
1571 eurocono 1/20
ART. 3810-50.000 Двоцевен успонски(бајпас) вентил-100% 3/4х18 еуроконус
Код Величина количина/кутија
1551 1/2"M x 3/4"ек 1/20
ART. 0355-02.000 Радијаторски навијак аголен женски навој
Код Величина количина/кутија
1559 1/2" 1/20
ART. 2201-02.000 Термостатски аголен вентил женски навој
Код Величина количина/кутија
1566 1/2" 1/20
ART. 0161-02.000 Радијаторски вентил аголен женски навој
Код Величина количина/кутија
1561 1/2" 1/20
ART. 2202-02.000 Термостатски вентил прав женски навој
Код Величина количина/кутија
1568 1/2" 1/20
1567 1" 1/10
ART. 9303-00.800 Multiboks C/RTL DN 15
Код Величина количина/кутија
1555 DN 15 1/1
ART. 0162-02.000 Радијаторски вентил прав женски навој
Код Величина количина/кутија
1562 1/2" 1/20
ART. 2202-10.351 Компресиона полу-спојка 15hx1/2 со надворешен навој за бакар или челична хромирана цевка
Код Величина количина/кутија
1556 15 x 1/2" 2/400
ART. 1335-16.351 Компресиона полу-спојка 16hx2.0 со надворешен навој за алу-пекс
Код Величина количина/кутија
1557 166 x 2.0 x 1/2 2/400
Сеператор за воздух
Код Величина количина/кутија
4153 1"  
Термостатска глава
Код Величина количина/кутија
4670 S  
Трокарк месачки термостатски вентил
Код Величина количина/кутија
4150 1"  
Термостатска глава со сензор
Код Величина количина/кутија
4152 40-70”C