Aмбиент термостат
Код Величина
4129 Ambient Termostat
Цевен термостат со сонда
Код Величина
4133 Termostat
Редуцир со уложак за сонда
Код Величина
4129 Ambient Termostat
Цевен термостат
Код Величина
4132 Pipe Thermostat
Aмбиент термостат дигитал
Код Величина
4125 LCD DISPLEJ
Редуцир со уложак
Код Величина
4125 1/2”G D15X110-04
4126 KONUSEN ZA TERMOMETAR
4134 ZA SONDA 1/2” 10X100-01
4142 ZA SONDA 1/2”G D7X12-03
4141 ZA SONDA 1/2G D7X5-02
4127 KLIP ZA TERMOMETAR
Термоманометар радиал
Код Величина
4129 Thermomanometar
Манометар радиал
Код Величина
4120 Manometar 1/4"
Термоманометар аксиал со редуцир
Код Величина
4122 Thermomanometar 1/2"
Тростепен термостат
Код Величина
4130 30-90 C
Капак за тростепен термостат
Код Величина
4131 Rozetne
Манометар аксиал
Код Величина
4121 1/4" 0-6B
Манометар со сонда
Код Величина
4140 Manometer
Манометар аксиал
Код Величина
4138 Manometer
Термоманометар кружен со сонда
Код Величина
4137 Thermomanometer
Термометар за цевка
Код Величина
4128 Thermomanometer
Термометар со уложак
Код Величина
4124 Thermometar 1/2"
Термоманометар правоаголен со сонда
Код Величина
4139 Thermometar
Командна табла за котел
Код Величина
4135 Command Table
Командна табла за котел дигитал
Код Величина
4136 Digital Command Table