Батерија за умивалник класс лине
Код Модел количина / кутија
3759 L-11L RR 1
Батерија за умивалник класс лине
Код Модел количина / кутија
3757 L11-RR 1
Батерија за биде класс лине
Код Модел количина / кутија
3758 L21-RR 1
Батерија за кујна класс лине
Код Модел количина / кутија
3755 L42-RR 1
Туш батерија клас лине
Код Модел количина / кутија
3756 L02-RR 1
Батерија за кујна класс лине
Код Модел количина / кутија
3754 L-72 RR 1
• Батерија за кујна минимал
Код Модел количина / кутија
1005 N402-RR 1
Батерија за умивалник минимал
Код Модел количина / кутија
1007 N112-RR 1
Батерија за биде минимал
Код Модел количина / кутија
1006 N212-RR 1
Батерија за кујна минимал
Код Модел количина / кутија
1107 N82C-RR 1
Туш батерија серија минимал
Код Модел количина / кутија
3753 N02-RR 1
1008 N022-RR 1
Батерија за биде минимал
Код Модел количина / кутија
3751 N21-RR 0
Батерија за унивалник серија минимал
Код Модел количина / кутија
3752 N11-RR 1
Туш уграден серија минимал
Код Модел количина / кутија
4558 N09S02 RR 1
Батерија за унивалник долга серија 35
Код Модел количина / кутија
1105 F112G-RR 1
Батерија за кујна серија 35
Код Модел количина / кутија
1010 35-F402-RR 1
Батерија за биде серија 35
Код Модел количина / кутија
1013 35-F212 1
Туш батерија серија 35
Код Модел количина / кутија
1011 35-F022 RR 1
Батерија за кујна серија 35
Код Модел количина / кутија
1003 35-F422-RR 1
Туш батерија серија 35 долга
Код Модел количина / кутија
1004 35-F492 RR 1
Батерија за кујна серија 35
Код Модел количина / кутија
1009 35-F422U RR 1
Батерија за кујна
Код Модел количина / кутија
1106 F422-RR 1
Батерија за кујна кисс (со три цевки за ниско монтажен мојлер)
Код Модел количина / кутија
3603 K40BP-RR 1
Славина чешма Хромирана
Код Модел количина / кутија
978 HR 1/2-RR 1
977 HR 3/4-RR 1
Славина чешма украсна
Код Модел количина / кутија
976 UKRASNA-RR 1