Уграден туш комплет
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7108 ART.241032C 1 14,900.00 242.28
Уграден туш
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7113 ART.120 1 3,467.00 56.37
Уграден туш Кварда
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7119 ART.620 1 6,067.00 98.65
Туш ИНОКС-СЕТ
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7107 ART.CD135-SAT 1 24,145.00 392.60
Туш ИНОКС-СЕТ
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7106 ART.CD140-SAT 1 24,765.00 402.68
Туш батерија Пунта
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7102 ART.310 1 2,353.00 38.26
Туш батерија Силвер
Код Модел количина/кутија Цена(ден.) Цена(€)
7110 ART.1210 1 4,830.00 78.54