Topsifon horizontale
Kod Lloj
4322 105 x 105 mm
Sifon për maqinë larëse
Kod Lloj
4324 Sifon për maqinë larëse -LIV
Sifon për urinal
Kod Lloj
4325 Sifon për urinal -LIV
Sifon për vaskë
Kod Lloj
4326 Sifon për vaskë -LIV
Sifon për lavamani të dyfisht + lidhje për makinë për larje
Kod Lloj
4327 Sifon për lavamani të dyfisht -LIV
Sifon për lavaman me lidhje rregulluese
Kod Lloj
4328 Sifon për lavaman me lidhje rregulluese - LIV
Sifon për lavaman dhe makinë
Kod Lloj
4323 Aurora (metal hinge), white
Sifon per vaskë
Kod Lloj
4321 H = 450 mm