Toпчест вентил со холендер
Код Величина количина/кутија
5067 1/2" 20/20
5068 3/4" 10/40
5069 1" 7/28
Топчест вентил женско/женско
Код Величина количина/кутија
5061 1/2" 25/100
5062 3/4" 15/60
5063 1" 12/48
Топчест вентил машко/женско
Код Величина количина/кутија
5064 1/2" 25/100
5065 3/4" 15/60
5066 1" 12/48
Топчест вентил женско/женско долга рачка
Код Величина количина/кутија
5055 1/2" 25/100
5056 3/4" 15/60
5057 1" 12/48
5058 5/4" 8/32
5059 6/4" 4/16
5060 2" 2/8
Мини топчест вентил машко/женски навој
Код Величина количина/кутија
5071 RED 1/2" 25/100
5072 BLUE 1/2" 25/100
Славина - чешма со црна алуминиумска рачка
Код Величина количина/кутија
5070 1/2" 12/48