Pelet boiler ALFA PLAM
Code Type
3998 Biodom 27
Dimensions (width) 900 mm
Dimensions (length) 650 mm
Dimensions (height) 1370 mm
Минимална потрошња на пелети 1.7 kg/h
Максимална потрошња на пелети 6.7 kg/h
Максимално време на работа со полна 118 h
Називна топлотна снага 7,8-3,6 Kw
Капацитет резервоар за пелети 45-200 kg
Запремина загревање 380-510 m ³
Маса производа - Нето 220 kg
Степен на искористување 92 %
Koftor me pelet ALFA PLAM
Code Type
4450 Commo 21
Dimensions (width) 582 mm
Dimensions (length) 620 mm
Dimensions (height) 1200 mm
Минимална потрошња на пелети 1.5 kg/h
Максимална потрошња на пелети 4.5 kg/h
Максимално време на работа со полна 30 h
Називна топлотна снага 21 Kw
Капацитет резервоар за пелети 45 kg
Запремина загревање 275-350 m ³
Површина на загревање 105-135
Маса производа - Нето 196 kg
Степен на искористување 90 %