ART. 2948 Ек вентил комбиниран со филтер и флексибилен додаток
Код Величина количина / кутија
303 1/2" x 10 15/60
ART. 2956 Ек вентил со филтер и розетна
Код Величина количина / кутија
297 1/2" x 3/8" 15/60
298 1/2" x 1/2" 15/60
ART.3901C Ек вентил со права рачка и розетна
Код Величина количина / кутија
301 1/2" x 3/8" 10/50
302 1/2" x 1/2" 10/50
ART.2953 Ек вентил за машина со розетна
Код Величина количина / кутија
299 1/2" x 3/4" 15/60