ART. 1917 - 1927SUN Сигурносен вентил за солар макс.температура = 160 ° Ц
Код Величина количина / кутија
890 1/2 -3 " bar 1/40
ART. 4735 E Автоматика за солар
Код Величина количина / кутија
3500 2 sensor 1/20
ART. 1917- 1900 SUN Автоматски вентил за обезбедушување за солар 180°Ц
Код Величина количина / кутија
1269 1/2" 1/50
ART. 1118 Крстач месинган за Солар со спојки за бакар
Код Величина количина / кутија
928 22 х 22 х 1/2 х 1/2 5/50
ART. 9561 Т Уложак за сонда ф-6 ммза солар
Код Величина количина / кутија
917 F 6 mm x 1/2" 5/15
ART. 3353 G Вентил за обезбедушување -рачен за солар со бакарен диктон
Код Величина количина / кутија
1048 1/2" 10/500
ART.1001-1101 Дупла спојка месинг за солар
Код Величина количина / кутија
1046 22 х 22 5/75
ART.1005-1105 Аголна спојка дупла месинг за солар
Код Величина количина / кутија
1047 22 х 22 5/75
ART.1035-1135 Штопна за соларен панел
Код Величина количина / кутија
929 22 5/150