ART. 5535 G Пумпна група за радијатори грундфос 25-65/ 130 макс.притисок =8 бар макс.температура 110°Ц
Код Величина количина / кутија
916 1" 1/1
ART. 5535 GPF Пумпна група за подно греење Грундфос 25-65/ 130 макс.притисок =8 бар макс.температура 110°Ц
Код Величина количина / кутија
915 3/4" 1/1
ART. 4745 Пумпна група за СОЛАР Грундфос 20-65 /130 -180 °Ц
Код Величина количина / кутија
914 1 " 1/1