ART. 9575 Електро механичен собен термостат
Код Величина количина / кутија
535 electro - mehanical 1/40
ART. 9578 Електро неделен собен термостат
Код Величина количина / кутија
912 electronic 1/40
ART. 2075 Контактен термостат (цевен)
Код Величина количина / кутија
536 30/90 C 1/20
ART. 2076 Контактен термостат со сонда
Код Величина количина / кутија
859 30/90 C 1/10