Месингана спојка машки навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5067 16 x 2.0 x 1/2" 10/250
5068 18 x 2.5 x 1/2" 10/200
5069 22 x 3.0 x 3/4" 5/120
5070 28 x 3.0 x 1" 5/70
5071 32 x 3.0 x 1" 5/50
Месингана спојка женски навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5172 16 x 2.0 x 1/2" 10/250
5173 18 x 2.5 x 1/2" 10/200
5174 22 x 3.0 x 3/4" 5/120
5175 28 x 3.0 x 1" 5/70
5176 32 x 3.0 x 1" 5/50
Аголна спојка машки навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5185 16 x 2.0 x 1/2" 10/200
5186 18 x 2.5 x 1/2" 10/150
5187 22 x 3.0 x 3/4" 5/90
Аголна спојка женски навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5188 16 x 2.0 x 1/2" 10/150
5189 18 x 2.5 x 1/2" 10/120
5190   22 x 3.0 x 3/4" 5/80
Аголна дупла спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5183 16 x 16 10/150
5184 22 x 22 10/120
Те спојка машки навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5179 16 x 1/2" x 16 10/100
5180 22 x 3/4" x 22 5/80
Те спојка женски навој за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5181 16 x 1/2" x 16 10/90
5180 22 x 3/4" x 22 5/70
Те спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5177 16 x 16 x 16 10/100
5178 22 x 22 x 22 5/60
Те спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5192 16 x 1/2" 1/100
Завршно колено месинг (албо 90*) зиден надворешен
Код Величина количина/кутија
5191 16 x 1/2 1/100
Завршно колено сив (албо+бокс) комплет
Код Величина количина/кутија
5193 16 x 1/2 1/100
Штопна женска месинг
Код Величина количина/кутија
5105 1/2" 25/100
5106 3/4" 10/100
5105 1" 10/100
Дупла спојка за пекс црево
Код Величина количина/кутија
5165 16 x 16 10/100
5166 22 x 22 10/100
Штопна женска никлована
Код Величина количина/кутија
5108 1/2" 25/100
5109 3/4" 10/100
5110 1" 10/100