ART. 3352 Рачен вентил со клуч за обезваздушување
Код Величина количина / кутија
324 1/2" 10/100
ART. 0600 Алупласт црево Пе-х/Ал/Пе-х
Код Величина количина / кутија
479 16 x 2.0 200/5600
480 18 x 2.0 100/1800
481 20 x 2.0 100/1800
482 26 x 2.0 50/900
483 32 x 2.0 25/50
918 RED 16 x 2.0 Isolated 100m"
1283 BLU 16 x 2.0 Isolated 100m"
1059 BLU 26 x 3.0 Isolated 50m"
1282 RED 26 x 3.0 Isolated 50m"
ART. 3352 Полиетиленско црево со антиоксигенска бариера ОКСИСТОП
Код Величина количина / кутија
880 16 x 2.0 120/3240
ART. 0300B Црево од вмрежен полиетилен Кобра Пекс
Код Величина количина / кутија
469 16 x 2.0 100 m
470 18 x 2.5 100 m
471 22 x 3.0 100 m
472 28 x 3.0 50 m
644 32 x 3.0 50 m
ART. 1497 Спирала за виткање црево
Код Величина количина / кутија
1088 16 - 18 - 20 - 26 1/10
ART. 1498UM Калибратор за црево
Код Величина количина / кутија
812 16 x 2.0 1/1
1056 26 x 3.0 1/1
1057 32 x 3.0 1/1
811 SET 1/1