ART. 3226 EXCEL Радијаторски аголен вентил женски навој
Код Величина количина / кутија
304 1/2" 10/60
ART. 3221 EXCEL Радијаторски аголен вентил машки навој
Код Величина количина / кутија
858 1/2" 1/60
ART. 3225 EXCEL Радијаторски вентил прав женски навој
Код Величина количина / кутија
305 1/2" 10/60
1112 1/2" x 1/2" 10/60
1115 3/4" x 3/4" 10/60
ART. 3220 EXCEL Радијаторски вентил прав машки навој
Код Величина количина / кутија
943 1/2" 10/60
1113 1/2" x 1/2" 10/60
1116 3/4" x 1/2" 10/60
ART. 3236 EXCEL Радијаторски навијак аголен женски навој
Код Величина количина / кутија
306 1/2"-16 10/60
ART. 3231 EXCEL Радијаторски навијак аголен машки навој
Код Величина количина / кутија
873 1/2" 10/60
ART. 3235 EXCEL Радијаторски навијак прав женски навој
Код Величина количина / кутија
307 1/2" 10/60
ART. 3230 EXCEL Радијаторски навијак прав машки навој
Код Величина количина / кутија
1284 1/2" 10/60
ART. 3326 Радијаторски аголен вентил женски навој -МАКСИМА
Код Величина количина / кутија
795 1/2" 10/60
1117 3/4" x 3/4" F 10/60
1114 1/2" x 1/2" M 10/60
1118 3/4" x 1/2" M 10/60
ART. 3383 K Двоцевен вентил (бај-пас)за цевен радијатор - регистар
Код Величина количина / кутија
592 1/2" 10/60
ART. 3308 Термостатски аголен вентил женски навој
Код Величина количина / кутија
310 1/2" 10/60
ART. 3331 Термостатски аголен вентил машки навој
Код Величина количина / кутија
309 1/2" 10/60
ART. 3363 К Аксионален термостатски вентил со спојка ф-15
Код Величина количина / кутија
314 1/2" Х 15 10/60
ART. 3375 К Двоцевен успонски(бај-пас)вентил 100%М24х19 со спојка 15х1/2
Код Величина количина / кутија
311 1/2" 50% 10/60
312 1/2" 100% 10/60
ART. 3376 К Двоцевен успонски ѕиден (бај-пас)вентил -100%М24х19 со спојка 15х1/2
Код Величина количина / кутија
846 1/2" 5/25
ART. 1505 C Хромирана цевка ф15 успонска цевка
Код Величина количина / кутија
317 60 cm 10/100
318 110 cm 10/100