ART. 3180 Регулатор на притисок и ж-ж влез до 16 бар.
Код Величина количина / кутија
555 3/4" 1/10
ART. 3100N Регулатор на притисок и ж-ж влез до 15 бари, регулација 1-6 бар.
Код Величина количина / кутија
1277 3/4" 1/50
ART. 3107N Регулатор на притисок со холондери, влез до 25 бари ,регулација 1-6 бар.
Код Величина количина / кутија
336 3/4" 1/5
337 1" 1/5
ART. 3100N Манометар радиален 0-6 бар 1/4 навој, ДН 50
Код Величина количина / кутија
332 1/4" 5/25
ART. 3160 К Автоматски вентил за полнење на системот за греење со манометар регулација 1-6 бар
Код Величина количина / кутија
338 1/2" 1/10