Топсифон хоризонтал
Код Тип
4322 105 x 105 mm
Сифон за машина за перње
Код Тип
4324 СИФОН ЗА МАШИНА ЗА ПЕРЕЊЕ -LIV
Сифон за писоар
Код Тип
4325 СИФОН ЗА ПИСОАР -LIV
Сифон за када
Код Тип
4326 СИФОН ЗА ТУШ КАБИНА -LIV
Сифон дупли за садопер + машина за садови
Код Тип
4327 СИФОН ДУПЛИ ЗА САДОПЕР -LIV
Сифон за садопер со прелив + приклучок за машина
Код Тип
4328 СИФОН ЗА САДОПЕР СО ПРЕЛИВ
Сифон за умивалник и приклучок машина
Код Тип
4323 Aurora (metal hinge), white
Сифон за када
Код Тип
4321 H = 450 mm