ART. 1918 - 1928 Сигурносен вентил машки навој
Код Величина количина / кутија
326 1/2" -3 bar 1/40
ART. 1917 - 1927 Сигурносен вентил женски навој
Код Величина количина / кутија
327 1/2" -3 bar 1/40
328 3/4" -6 bar 1/40
ART. 3175 ISOL Сигурносна група изолирана
Код Величина количина / кутија
911 1"-3 bar 1/5
ART. 4738SUN 4738 KIT Мешачки термички вентил за солар и за санитарна вода ,за бојлер
Код Величина количина / кутија
913 3/4 " 1/10