EVOLUTION Котел на Дрва Солида
Код Тип
4357 EVO 4 / 34 KW
4351 EVO 5 / 45 KW
4352 EVO 6 / 56 KW
4353 EVO 7 /67 KW