ART. 9557 Термостатска глава со сензитивен течен елемент
Код Величина количина / кутија
316 m 30 x 1.5 1/30
ART. 3390 RID Хромирана термостатска глава со сензитивен течен елемент
Код Величина количина / кутија
807 m 30 x 1.5 1/30
ART. 9561 KITO 1 Термостатска глава со сонда и уложак 1/2 за подно греење
Код Величина количина / кутија
658 m 30 x 1.5 1/6
793 електро терм. глава подно 220 V 1/6