ART. 2121 Топчест вентил со холендер
Код Величина количина / кутија
274 1/2" 20/20
275 3/4" 10/40
276 1" 7/28
277 5/4" 6/24
ART. 2180 Аголен топчест вентил со холендер
Код Величина количина / кутија
573 1/2" 15/60
278 3/4" 10/40
279 1" 5/20
ART. 2980 Топчест вентил со испуст
Код Величина количина / кутија
794 1/2" 15/6
290 3/4" 10/40
291 1" 8/32
/ 5/4" 4/16
/ 6/4" 3/12
/ 2" 2/8
ART. 2180 Аголен топчест вентил со холондер со спојка за ал-пекц црево
Код Величина количина / кутија
876 BLUE 1" - 26 X 3 5/20
878 RED 1" - 26 X 3 5/20
877 BLUE 1" - 32 X 3 5/20
879 RED 1" - 32 X 3 5/20
ART. 2371 Топчест вентил машко/женско
Код Величина количина / кутија
280 1/2" 25/100
281 3/4" 15/60
282 1" 12/48
283 5/4" 1
ART. 2370 Топчест вентил машко/женско
Код Величина количина / кутија
284 1/2" 25/100
285 3/4" 15/60
286 1" 12/48
287 5/4" 8/32
ART. 2361 Топчест вентил машко/женско долга рачка
Код Величина количина / кутија
933 1/2" 25/100
932 3/4" 15/60
/ 1" 12/48
/ 5/4" 8/32
ART. 2360 Топчест вентил машко/женско долга рачка
Код Величина количина / кутија
836 1/2" 25/100
837 3/4" 15/60
838 1" 12/48
839 5/4" 8/32
288 6/4" 4/16
289 2" 2/8
720 2" 1/2" 2/8
ART. 2946 Мини вентил машко/женско навој
Код Величина количина / кутија
292 RED 1/2" 25/100
293 BLUE 1/2" 25/100
ART. 2947 Мини вентил машко/женско навој
Код Величина количина / кутија
294 RED 1/2" 16 X 2 25/100
295 BLUE 1/2" 16 X 2 25/100
869 RED 1/2" 16 X 2,5 25/100
870 BLUE 1/2" 16 X 2,5 25/100
ART. 3995 Шибер вентил ПН10
Код Величина количина / кутија
1273 1/2" 20/80
1274 3/4" 10/40
1275 1" 10/40
1276 5/4" 5/20
ART. 2944К Хромиран мини топчест вентил со спојка за ал-пекс црево
Код Величина количина / кутија
796 RED 1/2" 16 X 2 1/50
796 BLUE 1/2" 16 X 2 1/50