Koftor me pelet ALFA PLAM
Kod Lloj
3998 Biodom 27
Димензии на прозводот (ширина) 900 mm
Димензии на прозводот (должина) 650 mm
Димензии на прозводот (висина) 1370 mm
Минимална потрошња на пелети 1.7 kg/h
Максимална потрошња на пелети 6.7 kg/h
Максимално време на работа со полна 118 h
Називна топлотна снага 7,8-3,6 Kw
Капацитет резервоар за пелети 45-200 kg
Запремина загревање 380-510 m ³
Маса производа - Нето 220 kg
Степен на искористување 92 %
Koftor me pelet ALFA PLAM
Kod Lloj
4450 Commo 21
Димензии на прозводот (ширина) 582 mm
Димензии на прозводот (должина) 620 mm
Димензии на прозводот (висина) 1200 mm
Минимална потрошња на пелети 1.5 kg/h
Максимална потрошња на пелети 4.5 kg/h
Максимално време на работа со полна 30 h
Називна топлотна снага 21 Kw
Капацитет резервоар за пелети 45 kg
Запремина загревање 275-350 m ³
Површина на загревање 105-135
Маса производа - Нето 196 kg
Степен на искористување 90 %