Alupex gyp Pe-x/Al/Pe-x
Kod Madhësi
663 ALU PEX SANHA 16X2
925 ALU PEX SANHA 20X2
926 ALU PEX SANHA 26X3
927 ALU PEX SANHA 32X3

MultiFit®-Flex, system pipe, multi-layer composite pipe for portable water and heating installation, in coils

Mjet për matjet të gypave
Kod Madhësi
1208 18/15/18

Plastic measuring tool with bottle opener for marking insertion depth for SANHA®-Press, SANHA®-Therm and PURAPRESS, 12 - 54 mm

Kolektor-shpemdares për nxemje dyshemore me opcion për aktuator
Kod Madhësi
4176 1" T/2
4170 1" T/3
4171 1" T/4
4172 1" T/5
4173 1" T/6
4174 1" T/7
4175 1" T/8
4190 1" T/9-SANHA
 
Pastë për kallaj
Kod Madhësi
670 250gr

Soft solder paste - water-soluble

Pastë FLUX
Kod Madhësi
669 70gr

Flux for soft soldering, water-soluble

Maqinë për C Press
Kod Madhësi
1209 Ø12-54
Gyp C Press F-15
Kod Madhësi
1140 15 mm
1141 18 mm
1142 22 mm
1142 28 mm
1144 35 mm
Mbajtes për gyp C Press F -15
Kod Madhësi
1210 15 mm
1211 18 mm
1212 22 mm
1213 28 mm
1214 35 mm
MS lidhëse këndore
Kod Madhësi
99 15 х 1/2" F
98 15 x 1/2" M
100 22 x 3/4" M
813 22 x 3/4" F
Holender
Kod Madhësi
814 15 х 1/2" F
616 22 x 3/4 " F
617 28 x 1" F
1269 28 X 1 M
Kthesë C Press 90 * F - F
Kod Madhësi
1150 15 х 90*
1151 18 х 90 *
1152 22 х 90 *
1153 28 х 90 *
1154 35 х 90*
Kthesë C Press 90 * M - F
Kod Madhësi
1145 15 х 90*
1146 18 х 90*
1147 22 х 90*
1148 28 х 90*
1149 35 х 90*
Kthesë C Press 45 * F - F
Kod Madhësi
1165 15 х 45*
1166 18 х 45*
1167 22 х 45*
1168 28 х 45*
1169 35 х 45*
Kthesë C Press 45 * M - F
Kod Madhësi
1160 15 х 45*
1161 18 х 45*
1162 22 х 45*
1163 28 х 45*
1164 35 х 45*
Muf për C Press
Kod Madhësi
1190 Ø15
1191 Ø18
1192 Ø22
1193 Ø28
1194 Ø35
АРТ.0000 Teshtik për C Press
Kod Madhësi
1183 Ø15
1184 Ø18
1185 Ø22
1186 Ø28
1187 Ø35
ART.0000 Teshtik për C Press
Kod Madhësi
1183/td> 18/15/18
1184 22/15/18
1185 22/15/22
1186 28/15/22
1187 28/15/28
1188 28/18/28
1189 28/22/28
ART.0000 Lidhëse për C Press
Kod Madhësi
1262 15 х 1/2"F
1263 18 x 1/2"F
1264 18 x 3/4" F
1265 22 x 3/4 "F
1266 28 x 1" F
1267 35 x 5/4" F
Kthesë C Press
Kod Madhësi
1174 28 х 1 F
Kthesë
Kod Madhësi
1175 15 х 1/2 М
1176 22 х 3/4 М
1177 28 х 1 М
ART.0000 Lidhëse për C Press
Kod Madhësi
1205 22 х 3/4 " M
1206 28 x 1" M
1207 35 x 1/2 "M
1203 15 x 1/2 " M
1204 18 x 1/2 " M
ART.0000 Te lidhëse për C Press
Kod Madhësi
1268 F-28 x 1/2" x 28
Reducir për C Press
Kod Madhësi
1195 18 - 15
1196 22 -15
1197 22-18
1198 28 -15
1199 28 -18
1200 28 -22
1201 35- 22
1202 35 -28
Kthesë C Press kalues
Kod Madhësi
1170 Ø-15
1171 Ø-15
1172 Ø-15
1173 Ø-15
Kthesë C Press vazhdues
Kod Madhësi
1155 15 х 90*
1156 18 х 90*
1157 22 х 90*
1158 28 х 90*
1159 35 х 90*
Tapa
Kod Madhësi
233 Ø15
234 Ø18
235 Ø22
236 Ø28
237 Ø35
931 Ø42
Teshik
Kod Madhësi
210 Ø15
211 Ø18
212 Ø 22
213 Ø28
214 Ø35
215 Ø42
Teshik
Kod Madhësi
227 28/15/22
223 28/15/28
934 28/18/22
224 28/18/22
226 28/22/22
225 28/22/28
851 28/35/28
Teshik
Kod Madhësi
849 22/15/15
218 22/15/18
220 22/15/22
1274 22/18/15
221 22/18/18
219 22/18/22
1273 22/22/15
1275 22/22/18
Teshik
Kod Madhësi
228 35/15/35
229 35/18/35
850 35/22/28
230 35/22/385
232 25/28/28
231 25/28/35
Teshik
Kod Madhësi
216 18/15/15
217 18/15/18
1272 18/18/15
222 18/22/18
Muf bakër
Kod Madhësi
250 Ø15
251 Ø18
252 Ø22
253 Ø28
254 Ø35
255 Ø42
Rduktues bakri
Kod Madhësi
238 18 -15
239 22 -15
240 22 -18
241 28 -15
242 28 -18
243 28- 22
244 35 -15
245 35 - 18
246 35 -22
247 35 -28
248 42 -28
249 42 -35
Kthesë bakri 45* F-F
Kod Madhësi
198 15 х 45*
199 18 х 45*
200 22 х 45*
201 28 х 45*
202 35 х 45*
203 42 х 45*
Kthesë bakri 45* F-M
Kod Madhësi
204 15 х 45 *
205 18 х 45*
206 22 х 45*
207 28 х 45*
208 35 х 45*
209 42 х 45*
Kthesë bakri 90* F-M
Kod Madhësi
192 15 х 90*
193 18 х 90*
194 22 х 90*
195 28 х 90*
196 35 х 90*
197 42 х 90*
Kthesë bakri 90* F-F
Kod Madhësi
186 15х90*
187 18х90*
188 22х90*
189 28х90*
190 25х90*
191 42х90*
Kthyese kaluese
Kod Madhësi
1026 F-15 F-M
1027 F-18 F-M
1271 22/180
Kthyese kaluese
Kod Madhësi
1270 18/180 F-F
1025 F-15 F-F
Lidhëse femërore mesing
Kod Madhësi
101 15 х 1/2"
102 18 х 1/2"
103 15 х 3/4"
110 22х 1"
104 22 х 3/4"
105 28х 1"
765 28 х 5/4"
107 35 х 1"
106 35 х 5/4"
108 35 х 6/4"
109 42 х 6/2"
Lidhëse mashkullore mesing
Kod Madhësi
84 15х1/2"
85 18x1/2"
86 18x3/4"
88 22x1"
87 22x3/4"
90 28x1"
89 28x3/4"
91 28x5/4"
92 35x1"
93 35x5/4"
94 35x6/4"
95 42x1"
96 42x1/4"
97 42x6/4"