Qymka Rozetna
Kod Lloj
4262 BORIJA 130/1000 - SENKO
4263 BORIJA 130/500 - SENKO
4266 BORIJA 150/1000 - SENKO
4267 BORIJA 150/500 - SENKO
4264 KOLENO ZA KUMCI 130 /90 - SENKO
4268 KOLENO ZA KUMCI 150/90 -SENKO
4990 PLOCA ZA SENKO -GORNA 20KW
4991 PLOCA ZA SENKO -GORNA 30KW
4993 PLOCA ZA SENKO - GORNA SO PRIKLUCOK
4992 ROZETA-PRIKLUCOK ZA SENKO INOX
4265 ROZETNA ZA KUMCI 130-SENKO